Přednášky

Věřím, že osvěta je důležitá a zdravé zásady je nutno vštěpovat dětem od malička a pravidelně.
Aktuálně se věnuji zejména přednáškám pro žáky základních škol, ale pokud byste měli zájem o přednášku i v jiném zařízení, neváhejte mě kontaktovat.

Přednáška na téma „Zdravá výživa jednoduše“

Přednášku na téma „Zdravá výživa jednoduše“, je určena předevšim pro žáky 7. až 9. ročníku ZŠ. Přednáška probíhá interaktivní a zábavnou formou, tak, aby oslovila dětské publikum, a je vhodným doplněním výuky přírodopisu a občanské nebo rodinné výchovy.
Žáci se dozvědí základy zdravého stravování s ohledem na jejich věk. Důraz je kladen zejména na zažité stereotypy a nebezpečí, která mohou skýtat jednostranné diety nebo dietní chyby, dále také na rizika narůstajícího „trendu“ obezity.
 
Obsahem jsou témata jako složení stravy, složení jídelníčku, diety, hubnutí, zdravé přibírání na váze, kombinace stravy a sportu a jiné.
 
Žáci mají možnost (a je to vítáno) aktivně se do přednášky zapojit svými dotazy.

Z ohlasů kantorů vybírám:
„Skvělá přednáška, spoustu jsem se toho dozvěděla.“
„Tato tématika by se dětem měla opakovat alespoň jednou ročně.“
„Parádní, děti musíme opravdu učit, jak se stravovat.“

Cena přednášky Kč 900,- zahrnuje:
-    60 minut času výživové poradkyně online (v rámci tohoto času je možné pokládat dotazy)
-    materiály pro učitele a pro žáky, zpracované učitelkou ZŠ, pro následné procvičení a upevnění tématu zdravé výživy (na cca 2 vyučovací hodiny).

*****************************************************************

Přednáška probíhá online, to znamená, že nebudu fyzicky přítomna, ale je potřeba si předem domluvit preferovanou možnost přenosu – Skype, Google Handouts apod. Organizačně obvykle nebývá problém shromáždit více dětí do jedné učebny a uskutečnit tak přednášku pro dvě třídy (cca 50 dětí) najednou.